Dziecko na drodze. Zasady bezpieczeństwa

Motoryzacja w aspekcie bezpieczeństwa drogowego, czyli o odpowiedzialności za innych.

Dzieci są uczestnikami ruchu drogowego. W stosunku do nich należy zachować szczególną ostrożność. Mimo, iż są wyszkolone w zasadach bezpieczeństwa drogowego, to zawsze są tylko dzieci i należy o tym bezwzględnie pamiętać. W pewnym momencie rodzic pozwala dziecku na coraz większą swobodę i samodzielność. Dotyczy to chociażby drogi do szkoły i z powrotem. Dziecko pokonuje określoną trasę. Najczęściej musi przechodzić przez jezdnię.

Odpowiedzialny rodzic wyposaży dziecko w umiejętności prawidłowego włączania się do ruchu drogowego. Szkołą też dodatkowo te umiejętności wzmacnia. W większości miejsc przy szkołach są osoby odpowiedzialne za bezpieczne przejście pieszych po pasach. Lecz nie ma ich wszędzie. Tam dziecko musi radzić sobie samo. Dziecko musi wiedzieć, że przez jezdnię się nie przebiega. Nie należy tez tego robić na czerwonym świetle. Im większa jego świadomość zagrożenia dla siebie i innych, tym sprawniej będzie się poruszał na drodze. Jego nieodpowiednie zachowanie może bowiem naruszyć bezpieczeństwo innych. Jeżeli porusza się na rowerze również musi wiedzieć jak należy zachować bezpieczeństwo. Powinno poruszać się po pasach dla rowerzystów. Jeśli ich nie ma poruszają się prawą stroną jezdni. Zabroniona jest jazda środkiem jezdni. Wyposażeniem rowerzysty jest kas i jeśli jest potrzeba odblaski. Dotyczy to jazdy rowerem wtedy gdy widoczność jest ograniczona. Dzieci trzeba uczyć zachowań na drodze. To zmierza do kształtowania się u nich samodzielności i poczucia odpowiedzialności. Nie uchronimy dzieci przed dorastaniem. A ciągłe prowadzenie ich za rękę i roztaczanie nad nimi parasola ochronnego, czynią z nich osoby niezaradne i pozbawione własnej inicjatywy. To z kolei może stać się przyczyną niepowodzeń w życiu dorosłym. Dlatego uczmy dzieci samodzielności. Rodzice nie są wieczni. A dorosłe dzieci będą im miały za co dziękować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *